Get Adobe Flash player

گالری

سیستم مدیریت انرژی

Energy Management System

سیستم مدیریت انرژی

منطقي نمودن مصرف انرژي و اصلاح استانداردهاي آن در واحدهاي صنعتي، اساس مشاوره بهينه سازي مصرف انرژي مي‌باشد و سيستم مديريت انرژي به عنوان ابزار مديريتي براي  پايش و هدفگذاري و كسب  اطمينان از اثر بخشي راهكار هاي بهبود مي باشد.

استاندارد سيستم مديريت انرژي مطابق الگوي) (ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ به بيان الزاماتي که سازمان‌ها براي استقرار، پياده‌سازي، حفظ و بهبود سيستم مديريت انرژي نياز دارند مي پردازد که در نهايت باعث مي‌شود شرکت بتواند رويکرد سيستماتيکي را اتخاذ کند و با توسل به آن رويکرد سيستماتيک سريع تر  به بهبود مستمر عملکرد انرژي، بهينه سازي مصرف انرژي و حفظ و ذخيره انرژي دست يابد)،

 سيستم مديريت انرژي موارد ذيل را در برمي‌گيرد:

عرضه‌ي انرژي، اندازه‌گيري، مستندسازي، و گزارش مصرف انرژي؛ همينطور  طراحي عملکردي تجهيزات، سيستم‌ها و فرآيندهايي که انرژي مصرف مي‌کنند. استاندارد فوق هيچ معيار خاص عملکردي مرتبط با انرژي را معرفي نمي‌کند. استاندارد مي تواند به همه عواملي که بر استفاده از انرژي تاثير مي‌گذارند و قابل بررسي‌شدن و تاثير پذيري از سازمان هستند، اطلاق شود.

 استاندارد سيستم‌هاي مديريت انرژي اگرچه به‌گونه‌اي طراحي شده‌ که به طور مستقل بکار رود اما مي‌توان آن را در کنار و يا بصورت ترکيبي با ساير سيستم‌هاي مديريتي نيز بکار برد. اين استاندارد قابل استفاده براي همه سازمان‌هاست.

شركت بهينه نگاشت خدمات استقرار سيستم مديريت  انرژي را  طي مراحل زير به انجام مي رساند: