Get Adobe Flash player

گالری

ممیزی فنی انرژی

مميزي فني انرژي مجموعه اقداماتي است که جهت شناسايي سيستم‌هاي توليد، توزيع و مصرف انرژي در واحد صنعتي و چگونگي و مقادير و موقعيت‌هاي مصرف انرژي در فعاليت‌هايا فرآيند‌ها، انجام شده و طي آن فرصت‌ها، امکانات صرفه‌جويي انرژي مشخص و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد

اولين گام در منطقي نمودن مصرف انرژي و اصلاح استانداردهاي آن در واحدهاي صنعتي،  استقرار  سيستم  مديريت انرژي در واحدها و  طرح ريزي  براي انجام و مديريت راهكارهاي بهبود براي كاهش اتلافات و مصارف  مي باشد.

 مميزي انرژي مجموعه اقداماتي است که جهت شناسايي سيستم‌هاي توليد، توزيع و مصرف انرژي در واحد صنعتي و چگونگي و مقادير و موقعيت‌هاي مصرف انرژي در فعاليت‌هايا فرآيند‌ها، انجام شده و طي آن فرصت‌ها امکانات صرفه جويي انرژي، مشخص و مورد ارزيابي قرار گيرد و در مرحله طرح ريزي براي استقرار يا اجراي سيستم مديريت انرژي انجام مي پذيرد.

مراحل معمول دريک مميزي فني انرژي عبارتند از:

-       مطالعه فرايندهاي توليد مربوط به کارخانه و تشکيل گروه كاري مميزي فني

-       بازديد اوليه فرايندهاي تاثير گذار بر انرژي در صنعت و بررسي اطلاعات طراحي

-        اجراي اندازه گيري‌هاي مورد نياز از ميزان مصارف انرژي  و تحليل فرايند هاي مرتبط با مصارف انرژي

-       تهيه گزارش از وضعيت مصارف انرژي و تعيين راهكارهاي بهبود

-       تعيين اولويت هاي مرتبط با اجراي راهكارهاي بهبود و تحليل فني و اقتصادي مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>